Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

IFB - Imleabhar 2 - Aguisíní

 

 
Baile Tuilleadh eolais Imleabhar 1 Imleabhar 2 Imleabhar 3 Imleabhar 4

 

Imleabhar 2 - Aguisíní 

A.1.1 Droichead Abhainn na Gaillimhe – Líníochtaí
A.1.2 Tarbhealach Ollscoil na hÉireann, Gaillimh - Líníochtaí 
A.1.3 Tarbhealach Mhionlaigh - Líníochtaí 
A.1.4 Tollán Leacaigh - Líníochtaí 
A.1.5 Tollán Ráschúrsa na Gaillimhe – Líníochtaí 
A.1.6 Íosbhealach Caighdeánach - Líníochtaí
A.1.7 Tarbhealach Caighdeánach - Líníochtaí 
A.1.8 Íosbhealaí agus Tóchair Mamaigh - Líníochtaí
A.1.9 Cóireáil na Teorann - Líníochtaí
A.1.10 Balla Coinneála ag Ch. 9+880 go 10+050
A.1.11 Leagan Amach Chairéal Leacaigh 
A.1.12 N6 GCRR agus 2006 GCOB
A.1.13 Saoráidí do Choisithe agus do Rothaíocht
A.2.1

Tuarascáil ar Roghnú an Bhealaigh do Thionscadal Iompair N6 Chathair na Gaillimhe 

A.3.1 Suirbhéanna Éiceolaíochta 2019
A.4.1  Tuarascáil ar Éin 2006 RPS
A.8.1  Tástáil Íogaireachta i ndáil le Trácht an NPF 
A.8.2  Tástáil Íogaireachta i ndáil le Torann an NPF 
A.8.3  Tástáil Íogaireachta i ndáil le hAer an NPF 
A.9.1  Cóireáil na Teorann agus Sonraí na nÚinéirí - Líníochtaí 
A.9.2  Líonra na Samhla Tráchta & Uimhreacha Nód - Líníochtaí 
A.10.1  Tuarascáil maidir le Leagan Amach Chuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

 

Aguisíni A.3.1 – Annex 2

2.1.1 to 2.1.2 Limistéar Suirbhéireachta maidir le Gnáthóga 2019 Bileoga 1 go 2 
2.2.01 to 2.2.09 Suíomh an Relevé - Limistéar Iomlán an Staidéir Bileoga 1 go 9
2.3.1 to 2.3.5  Suíomhanna Relevé laistigh de cSAC Loch Coirib Bileoga 1 go 5
2.4.001.1 to 2.4.001.3 & 2.4.001 to 2.4.120 Suíomhanna Relevé i Limistéir Suirbhéireachta maidir le Gnáthóg a thrasnaíonn Teorainn na Forbartha atá Beartaithe Bileoga 1 go 3 Suíomhanna Relevé i Limistéir Suirbhéireachta maidir le Gnáthóg a thrasnaíonn Teorainn na Forbartha atá Beartaithe Bileoga 1 go 120
2.5.1 2.5.15 Mapáil ar Ghnáthóga 2019 - Cóid Fossitt Bileoga 1 go 15
2.6.1 to 2.6.15 Mapáil ar Ghnáthóga 2019 - Cód Iarscríbhinní Bileoga 1 go 15
2.7.1 Gnáthóg maidir le Limistéir na Pábhála Aolchloiche laistigh de theorainn na forbartha atá beartaithe agus laistigh de cSAC Loch Coirib Bileoga 1 go 2
2.7.2 Gnáthóg maidir le Limistéir na Pábhála Aolchloiche laistigh de theorainn na forbartha atá beartaithe agus laistigh de cSAC Loch Coirib Bileoga 2 go 2
2.8.01 to 2.8.02 Mapáil ar Ghnáthóga i leith an tsrutha éalaithe draenála beartaithe chuig Abhainn na Gaillimhe ó Nascbhóthar ó Thuaidh an N59 – Cód Fossitt Mapáil ar Ghnáthóga i leith an tsrutha éalaithe draenála beartaithe chuig Abhainn na Gaillimhe ó Nascbhóthar ó Thuaidh an N59 – Cód Iarscríbhinní 
2.9.1 Gnáthóga um Leasanna Cáilitheacha laistigh de cSAC na Coiribe
2.10.1 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Droichead Beartaithe Abhainn na Gaillimhe (Rangú Gnáthóg Fossitt)
2.10.2 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Srutha Éalaithe Draenála Beartaithe ó Nascbhóthar an N59 (Rangú Gnáthóg Fossitt)
2.10.3 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Lochanna Mhionlaigh/na gCualach (Rangú Gnáthóg Fossitt)
2.10.4 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Tollán Leacaigh (Rangú Gnáthóg Fossitt)
2.10.5 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Tollán Leacaigh 'Iatán A' (Rangú Gnáthóg Fossitt)
2.11.1 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Droichead Beartaithe Abhainn na Gaillimhe (Rangú Gnáthóg Fossitt)
2.11.2 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Srutha Éalaithe Draenála Beartaithe ó Nascbhóthar an N59 (Rangú Gnáthóg Iarscríbhinn I)
2.11.3 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Lochanna Mhionlaigh/na gCualach (Rangú Gnáthóg Iarscríbhinn I)
2.11.4 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Tollán Leacaigh (Rangú Gnáthóg Iarscríbhinn I)
2.11.5 Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga 2019 - Tollán Leacaigh 'Iatán A' (Rangú Gnáthóg Iarscríbhinn I)
2.12.1 Cóid Tagartha Limistéir na nGnáthóg agus limistéir na ngnáthóg atá le coinneáil Bileoga 1 go 5
2.12.2 Cóid Tagartha Limistéir na nGnáthóg agus limistéir na ngnáthóg atá le coinneáil Bileoga 2 go 5
2.12.3 Cóid Tagartha Limistéir na nGnáthóg agus limistéir na ngnáthóg atá le coinneáil Bileoga 3 go 5
2.12.4 Cóid Tagartha Limistéir na nGnáthóg agus limistéir na ngnáthóg atá le coinneáil Bileoga 4 go 5
2.12.5 Cóid Tagartha Limistéir na nGnáthóg agus limistéir na ngnáthóg atá le coinneáil Bileoga 5 go 5

 

 

Aguisíni A.3.1 – Annex 3

 A.3.1 Photo Dataset RFI 3a - Additional Photos
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3a - Releves
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Additional Photos_1 of 8
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Additional Photos_2 of 8
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Additional Photos_3 of 8
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Additional Photos_4 of 8
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Additional Photos_5 of 8
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Additional Photos_6 of 8
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Additional Photos_7 of 8
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Additional Photos_8 of 8
 A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Relevés_1 of 5
A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Relevés_2 of 5
A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Relevés_3 of 5
A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Relevés_4 of 5
A.3.1 Photo Dataset RFI 3b - Relevés_5 of 5
A.3.2 Relevé Dataset
A.3.3 GIS Dataset