Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

Imleabhar 4 – Aguisín A.10.1 Tuarascáil ar Leagan Amach (DR)

 

 
Baile Tuilleadh eolais Imleabhar 1 Imleabhar 2 Imleabhar 3 Imleabhar 4

 

Imleabhar 1 DR – Tuarascáil

Imleabhar 2 DR – Fíoracha

Imleabhar 2 - Clár An Abhair

1.GCOB-000-D-000 to 015 Aermhapáil
2. GCOB-100-D-000 Bunphlean
3. GCOB-100-D-001 to 015 Leagan Amach na Scéime – Mapáil OS 
4. GCOB-100-D-100 Bunphlean
5. GCOB-100-D-101 to 111 Plean Príomhlíne / Próifíl
6. GCOB-100-D-200 Bunphlean
7. GCOB-100-D-201 to 221 Plean na dTaobh-Bhóithre / Próifíl 
8. GCOB-100-D-300 to 304 Trasghearradh Tipiciúil 
9. GCOB-100-D-400

Bunphlean

10. GCOB-100-D-401 to 408 Trácht ar Mhalairt Slí agus Dúnadh Bóithre 
11. GCOB-100-DP-100 Bunphlean
12. GCOB-100-DP-101 to 111 Bealaigh Amach agus Maolú ar an bPríomhlíne 
13. GCOB-100-DP-200 to 223 Bealaigh Amach agus Maolú ar Thaobh-bhóithre 
14. GCOB-100-DP-301 to 302 Trasghearradh Tipiciúil Tolláin 
15. GCOB-100-DP-400 to 404 Comhrianacha Measúnachta i ndáil le Scinneadh ar Uisce 
16. GCOB-300-D-000 to 015 Fálú agus bacainn timpeallachta
17. GCOB-300-D-101 Mionsonraí fálaithe i ndáil le madraí uisce
18. GCOB-400-D-000-KeyPlan Bunphlean
19. GCOB-400-D-001 to 015 Córais srianta feithiclí
20. GCOB-500-D-000 Bunphlean
21. GCOB-500-D-001-015 Leagan amach dhobharcheantar an líonra draenála 
22. GCOB-500-D-100 Bunphlean
23. GCOB-500-D-101-132 Leagan amach draenála
24. GCOB-500-D-301-301 Socrú ginearálta – rialú lochán agus truaillithe   
25. GCOB-500-D-400-402 Draenáil - príomhphlean/próifíl i ndáil le héirí abhann
26. GCOB-500-D-500-514 Líníochtaí i ndáil le hiarratais faoi Alt 50 – leagan amach
27. GCOB-500-D-515-523 Líníochtaí i ndáil le hiarratais faoi Alt 50 - mionsonraí lintéir
28. GCOB-500-D-600 Bearta faoisimh tuilte Bhóthar Thuama an N83
29. GCOB-600-D-100-115 Leagan amach an tsuímh i ndáil le réamhscrúdú talún
30. GCOB-600-D-201-212 Plean/próifíl an scrúdaithe talún
31. GCOB-600-D-301 Ráschúrsa na Gaillimhe - mionsonraí i ndáil le screamhuisce a shéalú
32. GCOB-600-D-401 Scréachóg Reilige plandóir crann
33. GCOB-700-D-000 to 015 Leagan amach cosán

 

 

Imleabhar 2B

34. GCOB-1100-D-000 to 015 Cobhlaí, cosáin agus limistéir phábháilte
35. GCOB-1200-D-000 to 015 Comharthaí Tráchta agus Marcanna Bóthair 
36. GCOB-1300-D-000 to 015 Soilsiú
37. GCOB-1400-D-000 to 015 Leictreach
38. GCOB-1500-D-000 to 015 Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide 
39. GCOB-1700-D-GEN-001_I4 Íosbhealaigh Caighdeánacha Cineál 1
40. GCOB-1700-D-GEN-002_I5 Íosbhealaigh Caighdeánacha Cineál 2A
41. GCOB-1700-D-GEN-003_I5 Íosbhealaigh Caighdeánacha Cineál 2B
42. GCOB-1700-D-GEN-004_I5 Íosbhealaigh Caighdeánacha Cineál 3
43. GCOB-1700-D-GEN-011_I4 Tóchair agus íosbhealaigh - struchtúir folaigh bosca agus áirse
44. GCOB-1700-D-S01-01-001_I2 Struchtúr Tarbhealaigh Caighdeánach - S01/01
45. GCOB-1700-D-S01-01-002_I2 Struchtúr Tarbhealaigh Caighdeánach - S01/01 – leagan amach na n-uchtbhallaí bacainne
46. GCOB-1700-D-S03-01-001_I3 Struchtúr Tarbhealaigh Caighdeánach - S03/01
47. GCOB-1700-D-S03-01-002_I2 Struchtúr Tarbhealaigh Caighdeánach S03/01 - Leagan amach na n-uchtbhallaí bacainne
48. GCOB-1700-D-S08-04-001-004_I3_I4 Struchtúr S08-04 Droichead Abhainn na Gaillimhe
49. GCOB-1700-D-S10-01-001_I7 S10-01 Tarbhealach Mhionlaigh bileog 1
50. GCOB-1700-D-S10-01-002_I6 S10-01 Tarbhealach Mhionlaigh bileog 2
51. GCOB-1700-D-S11-01-001_I3 Tolláin Leacaigh a & bealach isteach thiar - plean agus próifíl ghinearálta
52. GCOB-1700-D-S11-01-011_I4 Tolláin Leacaigh a & bealach isteach thiar - socrú ginearálta tolláin mianadóireachta
53. GCOB-1700-D-S11-01-013_I3 Tolláin Leacaigh a & bealach isteach thiar - sonraí tacaíochta sealadacha an tolláin
54. GCOB-1700-D-S11-01-020_I3 Tollán Leacaigh & an bealach isteach thiar - plean an bhealaigh isteach thiar
Tollán Leacaigh & an bealach isteach thiar  - an bealach isteach thiar bileog 1 as 4
56. GCOB-1700-D-S11-01-022_I4 Tollán Leacaigh & an bealach isteach thiar  - an bealach isteach thiar bileog 2 as 4
57. GCOB-1700-D-S11-01-023_I4 Tollán Leacaigh & an bealach isteach thiar  - an bealach isteach thiar bileog 3 as 4
58. GCOB-1700-D-S11-01-024_I3 Tollán Leacaigh & an bealach isteach thiar  - an bealach isteach thiar bileog 4 as 4
59. GCOB-1700-D-S11-01-025_I4 Tollán Leacaigh & an bealach isteach thiar chuig Tollán Leacaigh
60. GCOB-1700-D-S11-01-026_I3 Tolláin Leacaigh & an bealach isteach thiar - sonraí tipiciúla
61. GCOB-1700-D-S11-01-027_I3 Tollán Leacaigh & an bealach isteach thiar - plean beartaithe an umair
62. GCOB-1700-D-S11-01-030_I2 Tolláin Leacaigh - bealach isteach thoir - plean agus airde
63. GCOB-1700-D-S11-01-040_I2 Tollán Leacaigh & plean an bhealaigh isteach thiar agus an bhealaigh isteach thoir 
64. GCOB-1700-D-S12-02-001_I3 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh S12/02
65. GCOB-1700-D-S13-01-001_I3 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh S13/01 
66. GCOB-1700-D-S13-01-002_I2 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh - S13/01 - leagan amach an uchtbhalla/na bacainne sábháilteachta 
67. GCOB-1700-D-S14-01-001_I3 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh - S14/01 
68. GCOB-1700-D-S14-01-002_I2 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh - S14/01 - leagan amach an uchtbhalla/na bacainne sábháilteachta 
69. GCOB-1700-D-S14-02-001_I4 S14-02 Tollán Ráschúrsa na Gaillimhe - plean, próifíl, & cuid 
70. GCOB-1700-D-S14-02-002_I3 S14-02 Tollán Ráschúrsa na Gaillimhe - tairseach an tolláin
71. GCOB-1700-D-S14-02-003_I3 S14-02 Tollán Ráschúrsa na Gaillimhe - saoráidí ag an tairseach soir ó dheas 
72. GCOB-1700-D-S16-01-001_I3 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh - S16/01
73. GCOB-1700-D-S16-01-002_I2 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh - S16/01 – leagan amach na n-uchtbhallaí 
74. GCOB-1700-D-S16-02-001_I3 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh - S16/02
75. GCOB-1700-D-S16-02-002_I2 Struchtúr caighdeánach an Tarbhealaigh - S16/02 – leagan amach na n-uchtbhallaí 
76. GCOB-1700-D-C09-1 to 5-001-002_I3 Lintéir agus íosbhealaí - Struchtúr C09/01 go 05 Bileog 1 & 2
77. GCOB-1700-D-C10-01-001_I3 Lintéir agus íosbhealaí - Struchtúr C10/01 
78. GCOB-2700-D-000-KeyPlan Bunphlean
79. GCOB-2700-D-001 to 015 Plean líonra na saoráidí ESB, gáis & teileachumarsáide atá ann
80. GCOB-2700-D-100-KeyPlan Bunphlean
81. GCOB-2700-D-101 to 115 Plean na n-oibreacha freastail
82. GCOB-2700-D-200-KeyPlan Bunphlean
83. GCOB-2700-D-201-240 Riachtanais chun Eir a atreorú 
84. GCOB-2700-D-250-KeyPlan Bunphlean
85. GCOB-2700-D-251-256 Riachtanais chun Gás a atreorú 
86. GCOB-2700-D-260-Keyplan Bunphlean
87. GCOB-2700-D-261-275 Riachtanais chun Enet a atreorú 
88. GCOB-2700-D-280-Keyplan Bunphlean
89. GCOB-2700-D-281-287 Riachtanais chun ESBI a atreorú
90. GCOB-2700-D-290-Keyplan Bunphlean
91. GCOB-2700-D-291-309 Riachtanais atreoraithe 38kv an ESB
92. GCOB-2700-D-310-Keyplan Bunphlean
93. GCOB-2700-D-311-331 Séaraigh poiblí 
94. GCOB-2700-D-340-Keyplan Bunphlean
95. GCOB-2700-D-341-346 Riachtanais atreoraithe Virgin media
96. GCOB-2700-D-350-Keyplan Bunphlean
97. GCOB-2700-D-351-354 Riachtanais atreoraithe SSE 
98. GCOB-2700-D-360-Keyplan Bunphlean
99. GCOB-2700-D-361-396 Riachtanais atreoraithe MV/LV an ESB
100. GCOB-2700-D-400-Keyplan Bunphlean
101. GCOB-2700-D-401-440 Riachtanais atreoraithe an phríomhphíobáin uisce
102. GCOB-2700-D-450-KeyPlan Bunphlean
103. GCOB-2700-D-451-452 Riachtanais atreoraithe na dtúr teileachumarsáide
104. GCOB-2700-D-460-KeyPlan Bunphlean
105. GCOB-2700-D-461-467 Riachtanais atreoraithe BT
106. GCOB-3000-D-001 to 003 Faraí beartaithe ialtóg 
107. GCOB-3000-D-004 to 006 Plean suímh fharaí bréige ialtóg  
108. GCOB-3000-D-102 Soilsiú pháirceanna NUIG 
109. GCOB-3000-D-103 Sonraí tógála i ndáil le páirc NUIG 
110. GCOB-3000-D-104 Plean inrochtaineachta NUIG maidir leis an gcéim tógála
111. GCOB-3000-D-200 to 209 Foirgnimh seirbhíse na dtollán    Bileoga 1 go 10
112. GCOB-3000-D-210 to 214 Foirgnimh seirbhíse na dtollán    Bileoga 11 go 15
113. GCOB-3000-D-215 to 216 Foirgnimh seirbhíse na dtollán    Bileoga 16 go 17
114. GCOB-3000-D-221 to 227 Pailliún spórt NUIG  
115. GCOB-3000-D-300 to 315 Ord ina dtógfar tollán Ráschúrsa na Gaillimhe
116. GCOB-3000-D-350 to 351 Plean draenála maolúcháin beartaithe maidir le clós stáblaí Ráschúrsa na Gaillimhe 
117. GCOB-3000-D-360 Plean soilsithe maolúcháin beartaithe maidir le clós stáblaí Ráschúrsa na Gaillimhe 
118. GCOB-3000-D-361 to 367 Ailíniú Autotrack maidir le Ráschúrsa na Gaillimhe
119. GCOB-3000-D-370 Plean tírdhreachaithe  maolúcháin beartaithe maidir le clós stáblaí Ráschúrsa na Gaillimhe

 

DR Imleabhar 3 – Aguisíní 

Imleabhar 3 - An Clár Ábhar

Imleabhar 3A

A.2.1 Tuarascáil um Múnlú Tráchta
A.2.2 Achoimre ar an Tionscadal
A.2.3 Toradh ar an bPróiseas Athbhreithnithe Piaraí + Freagra na Foirne Dearaidh
A.2.4 Iniúchadh maidir leis an Meastóireacht ar Thionscadal
A.2.5 Athbhreithniú Teicniúil an DPER ar an Meastóireacht
A.3.1 Ceadú na mBealaí Amach
A.3.2 Sceidil na mBacainní Sábháilteachta
A.3.3 N84 go N17 Áirimh i ndáil le Cumaisc Sníomha
A.3.4

Measúnachtaí Riosca i ndáil leis an Leagan Amach

A.4.1 Tuarascáil i ndáil le Straitéis na nAcomhal

 

 

Imleabhar 3B

A.5.1.1 Cuid 1 as 4 - Tuarascálacha i ndáil le Scrúduithe Talún
A.5.1.1.1 Seachbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe Conradh 1 Mionlach go dtí An Garrán Thuaidh
A.5.1.1.2 Seachbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe Conradh 2 Gort an tSléibhe go dtí Mionlach
A.5.1.1.3 Seachbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe Conradh 3 Mionlach go dtí An Garrán Thuaidh
A.5.1.1.4

Seachbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe Scrúdú Mionsonraithe Dearaidh Talún

A.5.1.2 Céim 1 Conradh 1 Iúil 2014
A.5.1.3 Céim 2 Conradh 1 Deireadh Fómhair 2015 go Samhain 2015 (An Chéad Chuid)

 

 

Imleabhar 3C

A.5.1.1 Cuid 2 as 4 - Tuarascálacha i ndáil le Scrúduithe Talún
A.5.1.3 Céim 3 Conradh 1 Deireadh Fómhair 2015 go Samhain 2015 (An Dara Cuid)
A.5.1.4 Céim Conradh 1 Eanáir go Aibreán 2016 (An Chéad Chuid)

 

 

Imleabhar 3D

A.5.1.1 Cuid 3 as 4 - Tuarascálacha i ndáil le Scrúduithe Talún
A.5.1.4 Céim 3 Conradh 1 Eanáir go Aibreán 2016 (An Dara Cuid)
A.5.1.5 Céim 3 Conradh 2 Deireadh Fómhair 2015 go Eanáir 2016 (An Chéad Chuid)

 

 

Imleabhar 3E

 

A.5.1.1  Cuid 4 as 4 - Tuarascálacha i ndáil le Scrúduithe Talún
A.5.1.5 Céim 3 Conradh 2   Deireadh Fómhair 2015 go Eanáir 2016 (An Dara Cuid)
A.5.1.6 Céim 3 Conradh 3   Samhain go Nollaig 2016

 

 

Imleabhar 3F

A.5.2 Tábla Achomair Geoiteicniúil – Limistéir Ithreacha
A.5.3.1

Suirbhéireacht ar Charst

A.5.3.2 Prótacal maidir le Carst
Figiúirí Geoiteicniúla: Torthaí scrúduithe saotharlainne i ndáil leis an Scrúdú Talún 
A.5.5 Pléascadh
A.5.5.1 Nóta i ndáil le hIndéantacht Pléasctha agus Riachtanais Eisiata
A.5.5.2 Suíomhanna Pléasctha a d'fhéadfadh a bheith i gceist le linn na tógála

 

 

Imleabhar 3G

A.7.1 Tarbhealaí Caighdeánacha PDR
A.7.2 Íosbhealaí Caighdeánacha PDR
A.7.3 Tollán Ráschúrsa na Gaillimhe PDR
A.7.4 Tarbhealach Mhionlaigh PDR
A.7.5 Tollán Leacaigh PDR
A.7.6

Droichead Abhainn na Gaillimhe PDR

A.7.7 Lintéir agus Íosbhealaí PDR
A.7.8 Struchtúir Eile PDR

 

 

Imleabhar 3H

A.8.1 Tuarascáil & Toiliú Alt 50 
A.8.2 Measúnú i ndáil leis an bhFreagra Cosanta Screamhuisce HD45 
A.8.3 Sceidil i ndáil leis an Réamhdhraenáil Ithreach
A.8.4

Réamhthomhas an Stáisiún Caidéalaithe

A.8.5 Sceidil Draenála an Líonra
A.8.6 Measúnachtaí i ndáil leis an mBaol Tuilte
A.8.7

Aiseolas ar an bhFiosrúchán Réamhcheangail

A.14.1 Iniúchadh i ndáil le Sábháilteacht Bóthair Céim F Cuid 2
A.14.2 Iniúchadh i ndáil le Sábháilteacht Bóthair Céim 1
A.15.1 Tuarascáil CBA 
A.16.1 Clós stáblaí Ráschúrsa na Gaillimhe – Sonraí Ailtireachta