Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe - Doiciméid

Cuireadh ar neamhní cinntí an Bhoird Pleanála arna ndátú an 6 Nollaig 2021 chun Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe a cheadú agus tá na hiarratais maidir le Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe a cheadú tarchurtha chuig an mBord Pleanála agus beidh feidhm ag an tarchur sin ón bpointe ama díreach i ndiaidh Tuarascáil an Chigire a chur isteach.

Cheadaigh an Bord Pleanála (le coinníollacha agus mionathruithe) Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe i Nollaig na bliana 2021.  Chuir Comhairle Chontae na Gaillimhe, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Bonneagar Iompair Éireann fáilte roimhe sin.  Tharla trí shraith d’imeachtaí chun cinntí an Bhoird Pleanála a cheistiú maidir le Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe a cheadú agus in Eanáir na bliana 2023 rinne an Ard-Chúirt orduithe deireanacha i leith na 3 shraith d’imeachtaí chun cinntí an Bhoird Pleanála a chur ar neamhní agus na hiarratais chuig an mBord Pleanála a tharchur maidir le Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe a cheadú agus beidh feidhm ag an tarchur sin ón bpointe ama díreach i ndiaidh Tuarascáil an Chigire a chur isteach.  Tá an Bord Pleanála ag súil le hIarraidh d’Eolas Breise agus


freagróidh Comhairle Chontae na Gaillimhe aon iarraidh den sórt sin chomh mion agus chomh luath agus is féidir.  Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Bonneagar Iompair Éireann fós tiomanta do Chuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe a chur ar fáil agus fáiltíonn siad roimh an deis dul i dteagmháil tuilleadh leis an mBord Pleanála maidir leis an tionscanamh seo.

Naisc chuig na horduithe a rinne an Ard-Chúirt:

Ordú – Cairde Chomhshaol na hÉireann JR

Ordú – Coiste Rásaí na Gaillimhe JR

Ordú – Brooks Timber and Building Supplies Ltd JR

 

Tuarascáil an Chigire ABP-302848-18 and ANP-302885-18 (béarla)
Tuarascáil an Chigire Appendix 4, Appendix 5 and Appendix 6 (béarla)
Sceidil Scéim Bóthair Chosanta 4 Samhain 2020
Sceidil Scéim Mótorbhealaigh 4 Samhain 2020
Mapaí Taisce Scéim Bóthair Chosanta 4 Samhain 2020
Mapaí Taisce Scéim Mótorbhealaigh 4 Samhain 2020
Sceideal na nGealltanas Breise Timpeallachta 4 Samhain 2020 (béarla)

 

Nasc Chuig suíomh idirlíne An Bord Pleanála - HA07.302848 Galway

Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe An Fhorbairt Bóthair atá Beartaithe

https://www.pleanala.ie/en-ie/case/302848

 

 

Nasc Chuig suíomh idirlíne An Bord Pleanála - MA07.302885 Galway

Scéim Mótarbhealaigh Deireadh Fómhair 2018 agus Scéim Bóthair Chosanta 2018 maidir le Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

https://www.pleanala.ie/en-ie/case/302885

 

Tháinig críoch leis an Éisteacht Ó Bhéal do Chuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe ar an gCéadaoin, an 4 Samhain 2020

 

Doiciméid don Éisteacht Ó Bhéal

 

Freagra ITF Fógra Nuachtáin 30 Lunasa 2019

Fógra nuachtáin

Scéim Mótarbhealaigh Deireadh Fómhair 2018 maidir le Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

Scéim Bóthair Chosanta 2018 maidir le Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta

FíorachaImleabhar 3 (as Béarla)
1.1 Plean Iomlán an Láithreáin
5.1.01 - 5.1.15 Leagan Amach Phlean na Forbartha Beartaithe Bóthair
5.2.01 - 5.2.11 Dearadh Beartaithe Geoiméadrachta
5.3.01 - 5.3.21 Próifíl agus Plean na Forbartha Beartaithe Bóthair
5.4.01 - 5.4.15 Suíomh Cholúin agus Phlátaí na Soilse Bóthair 
7.001 - 7.002 Clóis Bheartaithe na Láithreán & Bealaí Iompair an Phlean ar an Iomlán
7.101 - 7.124 Clóis Bheartaithe na Láithreán & Bealaí Iompair
7.201 &  7.202 Láithreacha ina bhféadfadh Pléascadh a bheith le déanamh le linn na Tógála
7.301 &  7.302 Limistéir Bheartaithe d'Ábhair Thrámha
8.1.1 &  8.1.2 Suíomh Láithreáin Suirbhéireachta na nGnáthóg Éiceolaíochta
8.2.1 Suímh na Speiceas Plandaí Neamhchoitianta agus nó Cosanta
8.3.1 - 8.3.15 Limistéar Staidéir agus Torthaí na Suirbhéireachta ar Mhamaigh
8.4.1 to  8.4.2 Modheolaíocht na Suirbhéireachta ar an Ialtóg
8.5.1  Suirbhéireachtaí ar an gCráifisc Liathdhonn, ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce agus ar   speicis Vertigo
8.6.1 &  8.6.2 Láithreáin suirbhéireachta na bhFritileán Réisc (2014 agus 2015) agus Torthaí (2013, 2014 agus 2015)
8.6.3 - 8.6.8 Láithreáin agus Torthaí na Suirbhéireachta ar an bhFritealán Réisc 
8.7.1 - 8.7.15 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Éin Ghoir
8.8.1 Torthaí na Suirbhéireachta ar an Scréachóg Reilige agus Taifid ar Éin Chreiche
8.9.1 Láithreacha Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhrithe
Láithreáin agus Torthaí na Suirbhéireachta ar Amfaibiaigh & ar Reiptílí
8.11.1 Láithreán Suirbhéireachta ar Iascaigh agus Q Sampláil
8.12.1 Láithreacha Eorpacha laistigh de 15km
8.13.1 Láithreáin Ainmnithe go Náisiúnta laistigh de 15km
8.14.1 - 8.14.15 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga - Fossit (2000) Aicmiú Gnáthóg
8.15.1 - 8.15.15 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga - Cineálacha Ghnáthóga Iarscríbhinn 1 & Speicis Ionracha Plandaí
8.16.1 - 8.16.15 Suirbhéireacht ar an Ialtóg - Torthaí ar Shuirbhéireacht na gCrann
8.17.1  Suirbhéireacht ar an Ialtóg – Foirgnimh a ndearnadh Suirbhéireacht orthu
8.18.1 Torthaí na Suirbhéireachta ar an Ialtóg - Crú Ialtóg Bheag
8.19.1 Torthaí na Suirbhéireachta ar an Ialtóg – Ialtóg Ghiobach, Ialtóg Natterer, Ialtóg Daubenton & Ialtóg Leisler
8.20.1 Torthaí na Suirbhéireachta ar an Ialtóg - Ialtóg Fhadchluasach Dhonn, Ialtóg Natúisias, Ialtóg Ghiobach
8.21.1 Torthaí na Suirbhéireachta ar an Ialtóg - Ialtóg Fheascrach, Ialtóg Shopránach & Speicis Fheascracha Gan Aithint
8.22.1 Láithreacha Bhrathadóirí na nIaltóg Statach
8.23.1 - 8.23.15 Maolú Bithéagsúlachta (gan Ialtóga san áireamh)
8.24.1 - 8.24.15 Maolú Ialtóg
9.1.001 &  9.1.002 Forléargas ar Gheolaíocht Cheathartha
9.1.101 - 9.1.115 Mapáil ar Gheolaíocht Cheathartha
9.2.001 &  9.2.002 Forléargas ar Dhraenáil Ithreach
9.2.101 - 9.2.115 Mapáil ar Dhraenáil Ithreach
9.3.001 &  9.3.002 Forléargas ar Ithreacha Náisiúnta
9.3.101 - 9.3.115 Mapáil ar Ithreacha Náisiúnta
9.4.001 & 9.4.002 Forléargas ar Gheolaíocht Fo-ithreach
9.4.101 - 9.4.115 Mapáil ar Gheolaíocht Fo-ithreach
9.5.001 &  9.5.002 Forléargas ar Gheolaíocht Sholadach
9.5.101 - 9.5.115 Mapáil ar Gheolaíocht Sholadach
9.6.001 & ‌ Forléargas ar Mhianraí agus ar Chomhbhailiú
9.6.101 - 9.6.115 Mapáil ar Mhianraí agus ar Chomhbhailiú
9.7.001 &  9.7.002 Forléargas ar Oidhreacht Bhog, Ghuagach, Thruaillithe & Gheolaíoch Bileog
9.7.101 - 9.7.115 Mapáil ar Oidhreacht Bhog, Ghuagach, Thruaillithe & Gheolaíoch
9.8.001 - 9.8.012 Plean & Próifíl Iniúchta Talún
9.9.001 & 9.9.002 Forléargas ar an Iniúchadh Talún
10.1.001 & 10.1.002 Rangú Uiscíoch na Buncharraige (GSI) le Tréithe Carst
10.2.001 & 10.2.002 Dobharlaigh Screamhuisce (GSI)
10.3.001 &  10.3.002 Talamh sa Timpeallacht Láithreach ina mBailíonn Screamhuisce (GSI)
10.4.001 & 10.4.002 Comhéifeacht Athlíonta (GSI) An Timpeallacht Láithreach
10.5.001 &  10.5.002 Gabhadóirí Screamhuisce
10.6.001 - 10.6.012 Plean & Próifíl Hidrigeolaíochta
10.7.101 - 10.7.115 Crios Tionchair Tógála (ZoI)
10.8.101 - 10.8.115 Crios Tionchair Oibríochta (ZoI)
11.1.001 & 11.1.002 Forléargas Hidreolaíóchta - Dobharcheantair Draenála
11.2.001 & 11.2.002 Mapáil maidir le Baol Tuilte - Forléargas Báistiúla agus Screamhuisce
11.2.101 - 11.2.115 Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil agus Screamhuisce
11.3.001 &  11.3.002 Mapáil maidir le Baol Tuilte - Forléargas Abhann & Cósta
11.3.101 - 11.3.115 Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta
11.4.001 &  11.4.002 Mapáil maidir le Baol Tuilte - Criosanna Tuile Chomhairle Cathrach na Gaillimhe
11.4.101 - 11.4.115 Mapáil maidir le Baol Tuilte - Criosanna Tuile Chomhairle Cathrach na Gaillimhe
11.5.01 - 11.5.02  Leagan Amach Beartaithe Phlean an Líonra Draenála Plean Foriomlán
11.5.101 - 11.5.115  Leagan Amach Phlean na Forbartha Beartaithe Bóthair agus Líonra Draenála
11.6.001  Bearta Beartaithe Faoisimh Tuile -  Plean Acomhal & Gearradh Fada N83 Bhóthar Thuama
12.1.01 - 12.1.15  Tionchair Fhéideartha Tírdhreacha agus Amhairc agus Bearta Maolúcháin Beartaithe
12.2.01 - 12.2.02  Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc - Forléargas ar Thréithe Tírdhreacha
12.3.01 - 12.3.02  Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc - Gné na Pleanála Tírdhreacha
13.1.01 - 13.1.15  Oidhreacht Seandálaíochta, Ailtireachta agus Cultúir
14.1.01 - 14.1.15  Sócmhainní Ábhartha - Talmhaíocht agus Neamh-Talmhaíochta
15.1.01 - 15.1.15  Seirbhísí ESB 38kV & 110kV
15.2.01 - 15.2.05  Líonraí na Seirbhísí Gáis
15.3.01 - 15.3.15  Sócmhainní Ábhartha Scartáil & Sealbhú Neamh-Talmhaíochta
15.4.01 & 15.4.02  Criosanna an phlean Forbartha
16.1.01 - 16.1.07  Láithreacha na nGabhadóirí Cáilíochta Aeir
17.1.01 - 17.1.15  Láithreacha Monatóireachta ar Thorann agus Maolúcháin
18.1.001 & 18.1.002  Daoine, Daonra agus Forléargas ar Shláinte an Duine
18.1.101 - 115  Daoine, Daonra agus Sláinte an Duine
  • Imleabhar 4 – Aguisíní (as Béarla)

 

Imleabhar 4Aguisíní (as Béarla)
A.1.1 Comhairliúchán Poiblí Uimh. 1 
A.1.2 Comhairliúchán Poiblí Uimh. 2
A.1.3 Comhairliúchán Poiblí Uimh. 3
A.5.1 Seirbhísí Tolláin Sonraí Foirgneamh
A.6.1 Céim 3 Tuarascáil um Múnlú Tráchta
A.6.2 Céim 3 Leagan Amach – Tuarascáil ar an Anailís Costais is Tairbhe 
A.7.1 Measúnú maidir le hIntógthacht Dhroichead Abhainn na Gaillimhe
A.7.2 Measúnú maidir le hIntógthacht Tharbhealach Mhionlaigh
A.7.3 Measúnú Geoiteicniúil agus Hidrigeolaíochta ar Thollán Leacaigh
A.7.4 Tuarascáil maidir le hIntógthacht Thollán Ráschúrsa na Gaillimhe
A.7.5 Plean maidir le Bainistíocht Chomhshaoil ar Thógáil
A.8.1 Modheolaíochtaí na Suirbhéireachtaí Allamuigh Éiceolaíochta
A.8.2 Freagraí Comhchomhairliúcháin
A.8.3 Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe: Report on the presence of Annex I habitat *7220 Petrifying springs with tufa formation (O’Neill & Barron, 2015)
A.8.4 Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe – Assessment of Annex I habitats in the Ballygarraun survey area (Perrin, 2014)
A.8.5 Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe – Habitat mapping and assessment of a section of Lough Corrib cSAC and surrounding areas (Barron et al., 2014)
A.8.6 Summary of the Fossitt Habitat Classification - as leathanach 14 de A Guide to Habitats in Ireland (Fossitt, 2000)
A.8.7 Tionscadal Raidió-rianaithe ar Ialtóg na Gaillimhe - Suirbhéanna Raidió-rianaithe ar an Ialtóg. Radio-tracking studies of lesser horseshoe and vesper bat species, August and September 2014 (Rush & Billington, 2014)
A.8.8 Tionscadal Iompair Cathair na Gaillimhe - Bat Acoustic Surveys: Summer-Autumn 2014 (Geckoella Ltd., 2015a)
A.8.9 Tionscadal Iompair N6 Chathair na Gaillimhe - Bat Radio-tracking and Roost Surveys 19th to 29th August 2014 (Geckoella Ltd., 2015b)
A.8.10 Tionscadal Raidió-rianaithe ar an Ialtóg. Radio tracking studies of lesser horseshoe bat species, May 2015 (Rush & Billington, 2015)
A.8.11 A Survey of Selected Rivers for the Galway City Transport Project with Potential for Margaritifera (Moorkens, 2014a)
A.8.12 Torthaí na Suirbhéireachta ar Mhoilisc
A.8.13 Tionscadal Iompair N6 Chathair na Gaillimhe Marsh Fritillary Survey Summary Report – 2014 (Woodrow Sustainable Solutions Ltd., 2015)
A.8.14 Togra Sheachbhóthar Taobh Amuigh de Chathair na Gaillimhe Marsh Fritillary Survey Report (Barron et al., 2013)
A.8.15 The status of Barn Owls within the study area for the proposed N6 Galway City Ring Road (2014 – 2016)
A.8.16 Áitíocht agus stádas pórúcháin an Fhabhcúin Ghoirm sna cairéil laistigh den limistéar suirbhéireachta do Chuarbhóthar Beartaithe N6 Chathair na Gaillimhe 2016
A.8.17 Measúnacht Iascaigh do Thionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe an N6 (Triturus Environmental Services Ltd., 2015)
A.8.18 Staidéar Deisce
A.8.19 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga - Liostaí Speiceas
A.8.20 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga Uisceacha
A.8.21 Torthaí na Suirbhéireachta ar Fhuaráin Clochraithe Chairéal Leacaigh
A.8.22 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Éin Ghoir
A.8.23 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Éin Geimhrithe
A.8.24 Maolú Brocaisí Broc le linn na Tógála
A.8.25 Iarratas ar Cheadúnas maidir le Maolú Ialtóg
Plean Cúitimh Ghnáthóg
A.9.1a Tuarascálacha Iniúchta Talún 1
A.9.1b Tuarascálacha Iniúchta Talún 2
A.9.2c Tuarascálacha Iniúchta Talún 3
A.10.1 Tuarascáil Coimisiúnaithe Toibreacha
A.10.2 Tuarascáil maidir le Suirbhéireacht ar Charst
A.10.3 Bunachar Sonraí maidir le Monatóireacht ar Leibhéal an Uisce
A.10.4 Tuarascáil maidir le Faireachán Cáilíochta Screamhuisce
A.10.5 Tuarascáil maidir le Tástálacha Uiscíoch
A.10.6 Áirimh Hiodrálacha
A.10.7 Measúnú HD45
A.11.1 Staidéar Meastóireachta maidir le Baol Tuilte
A.11.2 Faireachán ar Cháilíocht Uisce ar Uisce Dromchla Roghnaithe do Thogra Bhóthar an N6 Sheachbhóthar Chathair na Gaillimhe
A.12.1 Sceideal Tionchair Amhairc
A.12.2 Fótamontáis Dhroichead Abhainn na Gaillimhe
A.12.3 Fótamontáisí – Príomhláithreacha
A.13.1 Cúlra Seandálaíochta agus Staire
A.13.2 Séadchomharthaí Taifeadta laistigh den Timpeallacht ina mbeidh an Fhorbairt
A.13.3 Fríotha Fánacha ó laistigh den Timpeallacha ina mbeidh an Fhorbairt
A.13.4 Séadchomharthaí Cosanta & Séadchomharthaí NIAH laistigh den Timpeallacht ina mbeidh an Fhorbairt
A.13.5 Tírdhreacha Mionsonraithe
A.13.6 Torthaí Mionsonraithe na nIniúchtaí Allamuigh
A.13.7 Plátaí
A.13.8 Creat Reachtach chun an Acmhainn Seandálaíochta a Chosaint
A.13.9 Creat Reachtach chun an Acmhainn Ailtireachta a Chosaint
A.13.10 Measúnú Tionchair agus an Acmhainn Oidhreachta Cultúir
A.13.11 Beartas Maolúcháin agus an Acmhainn Oidhreachta Cultúir
A.13.12 Tuarascáil na Suirbhéireachta Geoifisce
A.14.1 Achoimre ar Thionchair ar Fheirmeacha Aonair
A.15.1 Moltaí maidir le Maolú Áiseanna Spóirt OÉG
A.15.2 Moltaí maidir le Maolú Stáblaí Ráschúrsa na Gaillimhe
A.15.3 Sonraí Deartha 110kV 
A.16.1 Cáilíocht Aeir Timpeall Chathair na Gaillimhe Feabhra - Bealtaine 2017
A.17.1 Torthaí na Suirbhéireachta ar an mBunlíne Torainn
A.17.2 Maolú maidir le Torann & Creathadh Tógála 
A.17.3 Leibhéil Ríofa maidir le Torann ón Trácht ar an mBóthar
A.18.1 Próifíl Sláinte Chathair na Gaillimhe 2015 
A.18.2 Próifíl Sláinte Chontae na Gaillimhe 2015

 

Soláthar Faisnéise Do Thástáil I Leith Measúnú Oiriúnachta I Gcomhair

 

Ráiteas Tionchair Natura

FíorachaImleabhar 3 (as Béarla)
1.1 - 1.15 Leagan Amach Phlean na Forbartha Beartaithe Bóthair
2.1 - 2.15 Leagan Amach Phlean na Forbartha Beartaithe Bóthair agus an Líonra Draenála
3.1 - 3.2 Clóis Bheartaithe na Láithreán & Bealaí Iompair an Phlean ar an Iomlán
4.1 Suíomh Láithreán na Suirbhéireachta Éiceolaíochta ar Ghnáthóga Bileog 1 as 2
4.2 Suíomh Láithreán na Suirbhéireachta Éiceolaíochta ar Ghnáthóga Bileog 2 as 2
5 Láithreáin agus Torthaí Suirbhéireachta ar Hamatocaulis vernicosus
6 Torthaí Suirbhéireachtaí ar an Madra Uisce
7 Láithreáin Suirbhéireachtaí ar an gCráifisc Liathdhonn
8.1 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Éin Ghoir Bileog 1 as 2
8.2 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Éin Ghoir Bileog 2 as 2
9 Láithreáin Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhrithe
10.1.1 Dobharlaigh Screamhuisce Athbhreithnithe (2017) agus Láithreáin Eorpacha Bileog 1 as 2
10.1.2 Dobharlaigh Screamhuisce Athbhreithnithe (2017) agus láithreáin Eorpacha Bileog 1 as 2
ZoI Hidrigeolaíochta (ídiú uisce agus truailliú féideartha)  Bileog 1 as 2
10.2.2 ZoI Hidrigeolaíochta (ídiú uisce agus truailliú féideartha) Bileog 2 as 2
10.3.1 Tógáil GWB Loch an Rois Réamh-mhaolú Hidrigeolaíoch ZoI Bileog 1 as 8
10.3.2 GWB Loch an Rois Réamh-Mhaolú Oibríochta Hidrigeolaíoch ZoI Bileog 2 as 8
10.3.3 GWDTE  Loch Coirib Eanach 1 Tógáil GWB  Réamh-mhaolú Hidrigeolaíoch ZoI Bileog 3 as 8
10.3.4 GWDTE Loch Coirib Eanach 1 GWB Réamh-Mhaolú Oibríochta Hidrigeolaíoch ZoI Bileog 4 as 8
10.3.5 GWDTE  Loch Coirib Eanach 2 Tógáil GWB  Réamh-mhaolú Hidrigeolaíoch ZoI Bileog 5 as 8
10.3.6 GWDTE Loch Coirib Eanach 2 GWB Réamh-Mhaolú Oibríochta Hidrigeolaíoch ZoI Bileog 6 as 8
10.3.7 Tógáil GWB Abhainn an Chláir - Abhainn na Gaillimhe (Tír Oileáin) Réamh-mhaolú Hidrigeolaíoch ZoI Bileog 7 as 8
10.3.8 GWB Abhainn an Chláir - Abhainn na Gaillimhe (Tír Oileáin) Réamh-Mhaolú Oibríochta Hidrigeolaíoch ZoI Bileog 8 as 8
11.1 Forléargas Hidreolaíochta – Dobharcheantair Draenála Bileog 1 as 2
11.2 Forléargas Hidreolaíochta – Dobharcheantair Draenála Bileog 2 as 2
12 An Fhorbairt bheartaithe Bóthair agus Láithreáin Eorpacha
13.1 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Droichead Abhainn na Gaillimhe beartaithe (aicmiú gnáthóg Fossitt)
13.2 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – sruth éalaithe beartaithe ó Bhóthar Ceangail Thuaidh an N59 (aicmiú gnáthóg Fossitt)
13.3 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Mionlach/Lochanna Chúil Each (aicmiú gnáthóg Fossitt)
13.4 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Tollán Leacaigh (aicmiú gnáthóg Fossitt)
13.5 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Tollán Leacaigh 'Iatán A' (Aicmiú gnáthóg Fossitt)
14.1 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Droichead Abhainn na Gaillimhe beartaithe (aicmiú gnáthóg Iarscríbhinn I)
14.2 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Sruth Éalaithe Beartaithe - Bóthar Ceangail Thuaidh an N59  (aicmiú gnáthóg Iarscríbhinn I)
14.3 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Mionlach/Lochanna Chúil Each (aicmiú gnáthóg Iarscríbhinn I)
14.4 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Tollán Leacaigh (aicmiú gnáthóg Iarscríbhinn I)
14.5 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Tollán Leacaigh (aicmiú gnáthóg Iarscríbhinn I)
15.1 Cóid Tagartha Limistéar Gnáthóg agus limistéir Choinnithe den ghnáthóg i cSAC Loch Coirib
15.2 Cóid Tagartha Limistéar Gnáthóg agus limistéir Choinnithe den ghnáthóg i cSAC Loch Coirib
15.3 Cóid Tagartha Limistéar Gnáthóg agus limistéir Choinnithe den ghnáthóg i cSAC Loch Coirib
15.4 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Tollán Leacaigh (aicmiú gnáthóg Iarscríbhinn I)
15.5 Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga – Tollán Leacaigh (aicmiú gnáthóg Iarscríbhinn I)
16 Láithreáin Eorpacha laistigh de ZoI na forbartha beartaithe bóthair
  • Imleabhar 4 - Aguisíní
Imleabhar 4 - Aguisíní (as Béarla)
Aguisín A Tuarascáil ar an Measúnacht Hidrigeolaíochta
Aguisín B Tuarascáil ar an Measúnacht Hidreolaíochta
Aguisín C Plean maidir le Bainistíocht Chomhshaoil ar Thógáil
Aguisín D Intógthacht Dhroichead Abhainn na Gaillimhe
Aguisín E Intógthacht Tharbhealach Mhionlaigh
Aguisín F Tollán Leacaigh: Measúnú Geoiteicniúil agus Hidrigeolaíochta
Aguisín G Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga cSAC Loch Coirib
Aguisín H Torthaí Suirbhéireachtaí ar Éin Ghoir
Aguisín I Torthaí Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhrithe
Aguisín J Suirbhéireachtaí ar Iascaigh
Aguisín K Torthaí Suirbhéireachtaí ar Ghnáthóga Uisceacha
Aguisín L Tuarascáil ar an Measúnacht ar Cháilíocht an Aeir
Aguisín M Tuarascáil ar an Anailís ar Scáthú
Aguisín N Cuspóirí Samplacha Caomhantais a bhaineann go sonrach leis an láithreán i gcás SPA Loch Coirib
Aguisín O Beartais agus Cuspóirí de chineál Cosaint Comhshaoil ar Leibhéal an Ph