Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

IFB Imleabhar 3 – A.2.1 Tuarascáil ar Roghnú an Bhealaigh (RSR)

 

 
Baile Tuilleadh eolais Imleabhar 1 Imleabhar 2 Imleabhar 3 Imleabhar 4

 

 

Achoimre Feidhmeach

RSR Imleabhar 1 – Tuarascáil

RSR Imleabhar 1 - Cuid 1

RSR Imleabhar 1 - Cuid 2

 

RSR Imleabhar 2

Imleabhar 2 Fíoracha Clár Imleabhar 2 Fíoracha Clár
3.2.6 Suíomhanna AADT ar an Rogha Dearg
3.2.7 Suíomhanna AADT ar an Rogha Oráiste
3.2.8 Suíomhanna AADT ar an Rogha Buí
3.2.9 Suíomhanna AADT ar an Rogha Gorm
3.2.10 Suíomhanna AADT ar an Rogha Bándearg
3.2.11 Suíomhanna AADT ar an Rogha Glas
4.1 Bunphlean Foriomlán - Limistéar Staidéir i ndáil le Srianta
4.3.1 Láithreáin Ainmnithe maidir le Caomhnú an Dúlra (1 as 2)
4.3.2 Láithreáin Ainmnithe maidir le Caomhnú an Dúlra (2 as 2)
4.3.3 Suíomhanna Láithreáin Suirbhéireachta na nGnáthóg Éiceolaíochta
4.3.4 Suíomhanna Speiceas Plandaí Neamhchoitianta agus/nó Cosanta
4.3.5 Mapa Gnáthóg Iarscríbhinn I (1 as 2)
4.3.6 Mapa Gnáthóg Iarscríbhinn I (2 as 2)
4.3.7 Mapa Gnáthóg (1 as 2)
4.3.8 Mapa Gnáthóg (2 as 2)
4.3.9 Tábhacht Éiceolaíochta na Gnáthóige (1 as 2)
4.3.10

Tábhacht Éiceolaíochta na Gnáthóige (2 as 2)

4.3.11 Láithreáin Suímh na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga
4.3.12 Torthaí na Suirbhéireachta ar an  gCrú Ialtóg Bheag 
4.3.13 Torthaí na Suirbhéireachta ar Ialtóg Daubenton & Ialtóg Leisler 
4.3.14 Torthaí na Suirbhéireachta ar an Ialtóg Ghiobach & Ialtóg Natterer 
4.3.15 Torthaí na Suirbhéireachta ar an Ialtóg Fheascrach & Ialtóg Shopránach 
4.3.16 Torthaí na Suirbhéireachta ar Ialtóg Natúisias, ar Speiceas Myotis Gan Aithint agus ar an Ialtóg Fhadchluasach Dhonn 
4.3.17 Limistéar Staidéir na Suirbhéireachta ar an Madra Uisce & Torthaí 
4.3.18 Láithreáin Suímh na Suirbhéireachta ar an gCráifisc Liathdhonn
4.3.19 Láithreáin Suímh na Suirbhéireachtaí ar Mhoilisc
4.3.20 Láithreáin Suímh na Suirbhéireachta ar an bhFritiléan Réisc & Torthaí
4.3.21

Láithreáin Suímh na Suirbhéireachta ar an gCearc Fhraoigh & Torthaí

4.3.22 Torthaí na Suirbhéireachta ar an Scréachóg Reilige agus Taifid ar Éin Chreiche
4.3.23 Láithreáin na Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhridh  
4.4.1 Ithreacha agus Geolaíocht Srianta ar Leithligh Bileog 1 as 2
4.4.2 Ithreacha agus Geolaíocht Srianta ar Leithligh Bileog 2 as 2
4.4.3 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Geolaíocht Sholadach Bileog
4.4.4 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Mapa ar Ithreacha
4.4.5 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Fo-Ithreacha
4.4.6 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Talamh Bog In-Chomhbhrúite
4.4.7 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Tréithe Carst Bileog 1 as 2 
4.4.8 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Tréithe Carst Bileog 2 as 2 
4.4.9 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Cairéil agus Foinsí Mianraí
4.4.10 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Saoráidí Ceadaithe Tionsclaíochta
4.4.11 Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Oidhreacht Geolaíochta
4.5.1 Mapáil Fhoriomlán i ndáil le Srianta Hidrigeolaíochta -  Bileog 1 as 2
4.5.2 Mapáil Fhoriomlán i ndáil le Srianta Hidrigeolaíochta -  Bileog 2 as 2
4.5.3 Srianta Hidrigeolaíochta - Rangú Uiscíoch
4.5.4 Srianta Hidrigeolaíochta - Leochaileacht Uiscíoch
4.5.5 Srianta Hidrigeolaíochta - Láithreáin Hidrigeolaíoch -  (Bileog 1 as 2)
4.5.6

Srianta Hidrigeolaíochta - Láithreáin Hidrigeolaíoch -  (Bileog 2 as 2)

4.5.7 Srianta Hidrigeolaíochta - Tobair don Soláthar Aistarraingthe
4.6.1 Srianta Hidrigeolaíochta - Dobharcheantair Draenála/Fo-Dhobharcheantair
4.6.2 Srianta Hidrigeolaíochta - Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil & Screamhuisce
4.6.3 Srianta Hidrigeolaíochta - Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta
4.7.1 & 4.7.2 Srianta a bhaineann leis an Tírdhreach agus Amharc Bileoga 1 & 2
4.9.1 Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála 
4.9.2 Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála Forbairtí Beartaithe 1 as 2
4.9.3 Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála Forbairtí Beartaithe 2 as 2
4.9.4 Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála Iarratais Phleanála
4.9.5 Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála - Líonraí Rothaíochta/Coisithe Amach Anseo
4.10.1 Srianta Innealtóireachta - Maidir leis an mBonneagar Atá Ann 
4.10.2 Srianta Innealtóireachta - Líonraí Bus
4.11.1 - 4.11.6 Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir  1 go 6
4.12.1 Sócmhainní Ábhartha - Srianta Talmhaíochta
4.13.1 Sócmhainní Ábhartha - Srianta Nach mBaineann le Cúrsaí Talmhaíochta 
4.13.2.1 & 4.13.2.2 Sócmhainní Ábhartha Nach mBaineann le Cúrsaí Talmhaíochta - Líonraí Draenála & Príomhphíobáin Uisce Phoiblí Atá Ann 1 go 2 
4.13.3.1 & 4.13.3.2 Sócmhainní Ábhartha Nach mBaineann le Cúrsaí Talmhaíochta - Líonraí Fóntais Atá Ann: Bord Gáis, ESB, SSE 1 go 2
4.13.4.1 & 4.13.4.2

Sócmhainní Ábhartha Nach mBaineann le Cúrsaí Talmhaíochta - Líonraí Fóntais Atá Ann - UPC, E-Net, Eircom, BT, Three. 1 go 2

4.13.5 Srianta i ndáil le Saoráidí Dramhaíola
4.15.1 Srianta i ndáil le Torann & Creathadh agus Caighdeán an Aeir agus an Aeráid
4.15.2 Mapa Torainn Lden Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (2013 go 2018)
4.15.3 Plean Torainn Lnight Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (2013 go 2018)
4.16.1 Srianta i ndáil le Daoine
5.3.1.1 - 5.3.1.3 1ú Ceardlann Timpeallachta Bileoga Taifid 1 go 3
5.3.2 Roghanna Criosanna Forbartha 
5.3.3 Seachbhóthar Taobh Amuigh de Chathair na Gaillimhe 2006 agus Mapáil Gnáthóg
5.3.4 An Rogha Cian agus Mapáil Gnáthóg
5.3.4.1 - 5.3.4.3 2ú Ceardlann Timpeallachta Bileoga Taifid 1 go 3
5.3.5.1 - 5.3.5.3 3ú Ceardlann Timpeallachta Bileoga Taifid 1 go 3
6.1.1 Leagan Amach Roghanna Bealaigh Chéim 1
6.1.2 Scéimléaráid Roghanna Bealaigh Chéim 1
6.3.1.0 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Plean don Phríomhlíne DHEARG/Bunphlean na Próifíle
6.3.1.1 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 0+000 go CH 1+650 Bileog 1 as 9
6.3.1.2 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 1+650 go CH 3+300 Bileog 2 as 9
6.3.1.3 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 3+300 go CH 4+950 Bileog 3 as 9
6.3.1.4 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 4+950 go CH 6+660 Bileog 4 as 9
6.3.1.5 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 6+600 go CH 8+200 Bileog 5 as 9
6.3.1.6 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 8+200 go CH 9+850 Bileog 6 as 9
6.3.1.7 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 9+850 go CH 11+600 Bileog 7 as 9
6.3.1.8 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 11+600 go CH 13+300 Bileog 8 as 9
6.3.1.9 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 13+300 go CH 15+058 Bileog 9 as 9
6.3.2.0 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
6.3.2.1 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 9
6.3.2.2 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 9
6.3.2.3 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 9
6.3.2.4 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 9
6.3.2.5 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 9
6.3.2.6 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 9
6.3.3.7 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 9
6.3.2.8 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 11+600 go CH 13+300 Bileog 8 as 9
6.3.2.9 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 9
6.3.3.0 Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
6.3.3.1  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 11
6.3.3.2  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 11
6.3.3.3  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 11
6.3.3.4  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 11
6.3.3.5  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 11
6.3.3.6  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 11
6.3.3.7  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 11
6.3.3.8  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 11
6.3.3.9  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 11
6.3.3.10  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 11
6.3.3.11  Rogha Bealaigh Buí Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 11 as 11
6.3.4.0 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
6.3.4.1 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
6.3.4.2 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 10
6.3.4.3 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 10
6.3.4.4 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 10
6.3.4.5 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 10
6.3.4.6 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 10
6.3.4.7 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 10
6.3.4.8 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 10
6.3.4.9

Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 10

6.3.4.10 Rogha Bealaigh Gorm Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 10
6.3.5.0 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
6.3.5.1 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
6.3.5.2 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 10
6.3.5.3 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 10
6.3.5.4 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 10
6.3.5.5 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 10
6.3.5.6 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 10
6.3.5.7 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 10
6.3.5.8 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 10
6.3.5.9 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 10
6.3.5.10 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 10
6.3.6.0 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
6.3.6.1 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 13
6.3.6.2 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 13
6.3.6.3 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 13
6.3.6.4 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 13
6.3.6.5 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 13
6.3.6.6 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 13
6.3.6.7 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 13
6.3.6.8 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 13
6.3.6.9 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 13
6.3.6.10 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 13
6.3.6.11 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 11 as 13
6.3.6.12 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 12 as 13
6.3.6.13 Rogha Bealaigh Glas Céim 1  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 13 as 13
6.5.1.1 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 1 as 8
6.5.1.2 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 2 as 8
6.5.1.3 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 3 as 8
6.5.1.4 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 4 as 8
6.5.1.5 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 5 as 8
6.5.1.6 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 6 as 8
6.5.1.7 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 7 as 8
6.5.1.8 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 8 as 8
6.5.1.9 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 1 as 4
6.5.1.10 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 2 as 4
6.5.1.11 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 3 as 4
6.5.1.12 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 4 as 4
6.5.1.13 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint Bileog 1 as 4
6.5.1.14 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint Bileog 2 as 4
6.5.1.15 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint Bileog 3 as 4
6.5.1.16 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint Bileog 4 as 4 
6.5.1.17 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib Bileog 1 as 2 
6.5.1.18 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib Bileog 2 as 2 
6.5.1.19 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Láithreáin na Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhridh Bileog 1 as 2
6.5.1.20 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Láithreáin na Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhridh Bileog 2 as 2
6.5.2.1 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta i ndáil le hIthreacha & Geolaíocht ar Leithligh 1 as 2
6.5.2.2 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta i ndáil le hIthreacha & Geolaíocht ar Leithligh 2 as 2
6.5.2.3 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Geolaíocht Sholadach Bileog 1 as 2
6.5.2.4 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Geolaíocht Sholadach Bileog 2 as 2
6.5.2.5 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Bileog Mapála na nIthreach 1 as 2
6.5.2.6 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Bileog Mapála na nIthreach 2 as 2
6.5.2.7

Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil ar Fho-ithreacha Bileog 1 as 2

6.5.2.8 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil ar Fho-ithreacha Bileog 2 as 2
6.5.2.9 Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann Bileog 1 as 2
6.5.2.10 Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann Bileog 2 as 2
6.5.2.11

Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann Bileog 1 as 2

6.5.2.12 Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann Bileog 2 as 2
6.5.3.1

Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo Bileog 1 as 2

6.5.3.2 Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo Bileog 2 as 2
6.5.4.1 Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo -  Dobharcheantair Draenála Bileog 1 as 2
6.5.4.2 Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo -  Dobharcheantair Draenála Bileog 2 as 2
6.5.4.3

Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil & Screamhuisce  Bileog 1 as 2

6.5.4.4 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil & Screamhuisce  Bileog
6.5.4.5 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta  Bileog 1 as 2
6.5.4.6 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta  Bileog 1 as 2
6.5.5.1 Rogha Bealaigh Dearg Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog
6.5.5.2 Rogha Bealaigh Dearg Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
6.5.5.3 Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
6.5.5.4 Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
6.5.5.5 Rogha Bealaigh Buí Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
6.5.5.6 Rogha Bealaigh Buí Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
6.5.5.7 Rogha Bealaigh Gorm Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
6.5.5.8 Rogha Bealaigh Gorm Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
6.5.5.9 Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
6.5.5.10 Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
6.5.5.11 Rogha Bealaigh Glas Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
6.5.5.12

Rogha Bealaigh Glas Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2

6.5.6.1

Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 1 as 6

6.5.6.2 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 2 as 6
6.5.6.3 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 3 as 6
6.5.6.4 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 4 as 6
6.5.6.5

Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 5 as 6

6.5.6.6 Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 6 as 6
6.5.7.1 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 1 as 2
6.5.7.2 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 2 as 2
6.5.8.1  Rogha Bealaigh Dearg Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
6.5.8.2  Rogha Bealaigh Dearg Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
6.5.8.3 Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
6.5.8.4  Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
6.5.8.5

Rogha Bealaigh Buí Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2

6.5.8.6  Rogha Bealaigh Buí Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
6.5.8.7  Rogha Bealaigh Gorm Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
6.5.8.8

Rogha Bealaigh Gorm Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2

6.5.8.9  Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
6.5.8.10 Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
6.5.8.11 Rogha Bealaigh Glas Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
6.5.8.12 Rogha Bealaigh Glas Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
6.5.8.13 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 1 as 2
6.5.8.14

Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 2 as 2

6.5.9.1 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Measúnú Aeir Bileog 1 as 2
6.5.9.2 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Measúnú Aeir Bileog 2 as 2
6.5.10.1 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta ar Thorann Bileog 1 as 2
6.5.10.2

Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta ar Thorann Bileog 2 as 2

6.5.11.1

Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta ar Dhaoine Bileog 1 as 2

6.5.11.2 Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta ar Dhaoine Bileog 2 as 2
7.1.1 Leagan Amach Roghanna Bealaigh Chéim 2
7.1.2 Roghanna Bealaigh - Scéimléaráid Chéim 2
7.1.3 Roghanna Bealaigh Chéim 2 Malartú Gorm-Glas
7.2.1.1 - 7.2.1.3 4ú Ceardlann Timpeallachta Bileoga Léirithe 1 go 3
7.2.2 Rogha Bealaigh Gorm Chéim 2 - Acomhal an N6
7.2.3 Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 2 - Acomhal an N6
7.2.4 Rogha Bealaigh Glas Chéim 2 - Acomhal an N6
7.2.5

Rogha Bealaigh Dearg - Oráiste - Buí Chéim 2 - Acomhal an N6

7.2.8.1 Suíomhanna AADT - Rogha Dearg
7.2.8.2 Suíomhanna AADT - Rogha Oráiste
7.2.8.3 Suíomhanna AADT - Rogha Buí
7.2.8.4

Suíomhanna AADT - Rogha Gorm

7.2.8.5 Suíomhanna AADT - Rogha Bándearg
7.2.8.6 Suíomhanna AADT - Rogha Glas
7.3.1.0 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Plean don Phríomhlíne DHEARG/Bunphlean na Próifíle
7.3.1.1 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 0+000 go CH 1+650 Bileog 1 as 9
7.3.1.2 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 1+650 go CH 3+300 Bileog 2 as 9
7.3.1.3 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 3+300 go CH 4+950 Bileog 3 as 9
7.3.1.4 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 4+950 go CH 6+660 Bileog 4 as 9
7.3.1.5 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 6+600 go CH 8+200 Bileog 5 as 9
7.3.1.6 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 8+200 go CH 9+850 Bileog 6 as 9
7.3.1.7 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 9+850 go CH 11+600 Bileog 7 as 9
7.3.1.8 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 11+600 go CH 13+300 Bileog 8 as 9
7.3.1.9 Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 13+300 go CH 15+058 Bileog 9 as 9
7.3.2.0 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
7.3.2.1 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 9
7.3.2.2 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 9
7.3.2.3 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 9
7.3.2.4 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 9
7.3.2.5 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 9
7.3.2.6 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 9
7.3.2.7 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 9
7.3.2.8 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 9
7.3.2.9 Rogha Bealaigh Oráiste Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 9
7.3.3.0 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
7.3.3.1 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 11
7.3.3.2 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 11
7.3.3.3 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 11
7.3.3.4 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 11
7.3.3.5 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 11
7.3.3.6 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 11
7.3.3.7 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 11
7.3.3.8 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 11
7.3.3.9 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 11
Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 11
7.3.3.11 Rogha Bealaigh Buí Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 11 as 11
7.3.4.0 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
7.3.4.1 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.2 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.3 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.4 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.5 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.6 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.7 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.8 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.9 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.4.10 Rogha Bealaigh Gorm Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.5.0 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
7.3.5.1 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10
7.3.5.2 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 10
7.3.5.3 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 10
7.3.5.4 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 10
7.3.5.5 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 10
7.3.5.6 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 10
7.3.5.7 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 10
7.3.5.8 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 10
7.3.5.9 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 10
7.3.5.10 Rogha Bealaigh Bándearg Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 10
7.3.6.0 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle
7.3.6.1 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 13
7.3.6.2 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 13
7.3.6.3 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 13
7.3.6.4 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 13
7.3.6.5 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 13
7.3.6.6 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 13
7.3.6.7 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 13
7.3.6.8 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 13
7.3.6.9 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 13
7.3.6.10 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 13
7.3.6.11 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 11 as 13
7.3.6.12 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 12 as 13
7.3.6.13 Rogha Bealaigh Glas Céim 2  - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 13 as 13
7.6.1.1 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 1 as 8
7.6.1.2 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 2 as 8
7.6.1.3 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 3 as 8
7.6.1.4 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 4 as 8
7.6.1.5 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 5 as 8
7.6.1.6 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 6 as 8
7.6.1.7 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 7 as 8
7.6.1.8 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 8 as 8
7.6.1.9 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 1 as 4
7.6.1.10 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 2 as 4
7.6.1.11 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 3 as 4
7.6.1.12 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 4 as 4
7.6.1.13 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Speicis Eile Bileog 1 as 4
7.6.1.14 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Speicis Eile Bileog 2 as 4
7.6.1.15 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Speicis Eile Bileog 3 as 4
7.6.1.16 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Speicis Eile Bileog 4 as 4
7.6.1.17 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib Bileog 1 as 2 
7.6.1.18 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib Bileog 2 as 2 
7.6.1.19

Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Láithreáin na Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhridh  Bileog 1 as 2 

7.6.1.20 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Láithreáin na Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhridh  Bileog 2 as 2 
7.6.2.1

Roghanna Bealaigh Chéim 2 le Srianta i ndáil le hIthreacha & Geolaíocht ar Leithligh 1 as 2

7.6.2.2

Roghanna Bealaigh Chéim 2 le Srianta i ndáil le hIthreacha & Geolaíocht ar Leithligh 2 as 2

7.6.2.3 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Geolaíocht Sholadach Bileog 1 as 2
7.6.2.4 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Geolaíocht Sholadach Bileog 2 as 2
7.6.2.5 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Bileog Mapála na nIthreach 1 as 2
7.6.2.6 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Bileog Mapála na nIthreach 2 as 2
7.6.2.7 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Mapáil ar Fho-ithreacha Bileog 1 as 2
7.6.2.8 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Mapáil ar Fho-ithreacha Bileog 2 as 2
7.6.2.9 Roghanna Bealaigh Chéim 2 a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann Bileog 1 as 2
7.6.2.10 Roghanna Bealaigh Chéim 2 a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann Bileog 2 as 2
7.6.2.11 Roghanna Bealaigh Chéim 2 a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann Bileog 1 as 2
7.6.2.12 Roghanna Bealaigh Chéim 2 a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann Bileog 2 as 2
7.6.3.1 Roghanna Bealaigh Chéim 2 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo Bileog 1 as 2
7.6.3.2 Roghanna Bealaigh Chéim 2 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo Bileog 2 as 2
7.6.4.1 Roghanna Bealaigh Chéim 2 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo -  Dobharcheantair Draenála Bileog 1 as 2
7.6.4.2 Roghanna Bealaigh Chéim 2 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo -  Dobharcheantair Draenála Bileog 2 as 2
7.6.4.3 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil & Screamhuisce  Bileog 1 as 2
7.6.4.4 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil & Screamhuisce  Bileog 2 as 2
7.6.4.5 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta  Bileog 1 as 2
7.6.4.6 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta  Bileog 2 as 2
7.6.5.1 Rogha Bealaigh Dearg Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
7.6.5.2 Rogha Bealaigh Dearg Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
7.6.5.3 Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
7.6.5.4 Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
7.6.5.5 Rogha Bealaigh Buí Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
7.6.5.6 Rogha Bealaigh Buí Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
7.6.5.7 Rogha Bealaigh Gorm Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
7.6.5.8 Rogha Bealaigh Gorm Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
7.6.5.9 Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
7.6.5.10 Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
7.6.5.11 Rogha Bealaigh Glas Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2
7.6.5.12 Rogha Bealaigh Glas Chéim 2 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2
7.6.6.1

Roghanna Bealaigh Chéim 2 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 1 as 6

7.6.6.2

Roghanna Bealaigh Chéim 2 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 2 as 6

7.6.6.3

Roghanna Bealaigh Chéim 2 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 3 as 6

7.6.6.4

Roghanna Bealaigh Chéim 2 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 4 as 6

7.6.6.5

Roghanna Bealaigh Chéim 2 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 5 as 6

7.6.6.6

Roghanna Bealaigh Chéim 2 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 6 as 6

7.6.7.1 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 1 as 2
7.6.7.2 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 2 as 2
7.6.8.1 Rogha 2 Bhealach Dearg agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2 
7.6.8.2 Rogha 2 Bhealach Dearg agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2 
7.6.8.3 Rogha 2 Bhealach Oráiste agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
7.6.8.4 Rogha 2 Bhealach Oráiste agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
7.6.8.5 Rogha 2 Bhealach Buí agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
7.6.8.6 Rogha 2 Bhealach Buí agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
7.6.8.7 Rogha 2 Bhealach Gorma agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
7.6.8.8 Rogha 2 Bhealach Gorma agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
7.6.8.9 Rogha 2 Bhealach Bándearga agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
7.6.8.10

Rogha 2 Bhealach Bándearga agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2

7.6.8.11 Rogha 2 Bhealach Glasa agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
7.6.8.12 Rogha 2 Bhealach Glasa agus Sócmhainní Ábhartha -  Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
7.6.8.13 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis/ESB/SSE Bileog 1 as 2
7.6.8.14 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis/ESB/SSE Bileog 2 as 2
7.6.9.1 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Measúnú Aeir Bileog 1 as 2
7.6.9.2 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Measúnú Aeir Bileog 2 as 2
7.6.10.1 Mapaí ar an gComhrian Torainn Ceapach Comhriain Torainn Lden an Bhealaigh Dheirg
7.6.10.2 Mapaí ar an gComhrian Torainn Ceapach Comhriain Torainn Lden an Bhealaigh Oráiste
7.6.10.3 Mapaí ar an gComhrian Torainn Ceapach Comhriain Torainn Lden an Bhealaigh Bhuí
7.6.10.4

Mapaí ar an gComhrian Torainn Ceapach Comhriain Torainn Lden an Bhealaigh Ghoirm

7.6.10.5 Mapaí ar an gComhrian Torainn Ceapach Comhriain Torainn Lden an Bhealaigh Bhándeirg
7.6.10.6

Mapaí ar an gComhrian Torainn Ceapach Comhriain Torainn Lden an Bhealaigh Ghlais

7.6.11.1 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Srianta ar Dhaoine Bileog 1 as 2
7.6.11.2 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Srianta ar Dhaoine Bileog 2 as 2
7.6.12.1& 7.6.12.2 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Mapa ar Úsáid na Talún Bileog 1 as 2
7.8.1 Conair Bhealaigh is Fearr is Dealraithí
7.8.2 Roghanna Bealaigh Chéim 2 agus Leagan Amach na Conaire Bealaigh is Fearr is Dealraithí

RSR Imleabhar 3 – Aguisíní

 

 

Imleabhar 3 - An Clár Ábhar

Imleabhar 3A

Imleabhar 3A - An Clár Ábhar Clár
A.2.1

Réamh-Bhreithmheas Chéim 1

A.3.1 Tuarascáil um Múnlú Tráchta – Aguisíní
A.3.1 A

Tuarascáil um Múnlú Tráchta

 

 

Imleabhar 3B

Imleabhar 3B - An Clár Ábhar Clár
A.4.1 Comhairliúchán Poiblí Uimh. 1
A.4.2 Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix A Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix B Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix C Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix D Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix E Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix F Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix G Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix H Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix I Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix J Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix K Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix L_I2 Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix M Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.2 Appendix N Tuarascáil ar Shrianta Éiceolaíochta
A.4.3 Iniúchadh Talún Ráthúin 
A.4.4 Tuarascáil ar an Staidéar ar Charst
A.4.5

Geofisic Seandálaíochta ag Baile an Bhriotaigh

 

 

Imleabhar 3C

 
Imleabhar 3C– An Clár Ábhar Clár
A.5.1

Tuarascáil ar Roghanna Bealaigh Loch Coirib

A.5.2

Tuarascáil ar Roghanna le Cósta

A.5.3 Tuarascáil ar an Rogha Ar Líne
A.5.4 *

Tuarascáil ar Rogha Bealaigh Sheachbhóthar Taobh Amuigh an N6 Chathair na Gaillimhe

A.5.5 ** An Bealach Cian
A.6.1

Comhairliúchán Poiblí Uimh. 2

A.6.2

Measúnú Tionchair Sábháilteachta Bóthair

A.6.3 Measúnú Torainn ar Chéim 1 – Gráduithe Tionchair Féideartha (PIR)

 

 

 *Aguisín A.5.4

Figure 1.1 Leagan Amach Roghanna Bealaigh GCOB 2006
Figure 3.2.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Gnáthóga a mbaineann Srianta Éiceolaíochta leo - Bileog 1 as 2
Figure 3.2.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Gnáthóga a mbaineann Srianta Éiceolaíochta leo - Bileog 2 as 2
Figure 3.2.3 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar an Ialtóg - Bileog 1 as 2
Figure 3.2.4 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar an Ialtóg - Bileog 2 as 2
Figure 3.2.5 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint - Bileog 1 as 2
Figure 3.2.6 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint - Bileog 2 as 2
Figure 3.2.7 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 le Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib
Figure 3.3.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Ithreacha agus Geolaíocht Srianta ar Leithligh  - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Ithreacha agus Geolaíocht Srianta ar Leithligh  - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.3 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Geolaíocht Sholadach - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.4 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Geolaíocht Sholadach - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.5

Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Mapáil Ithreacha - Bileog 1 as 2

Figure 3.3.6 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Mapáil Ithreacha - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.7 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Mapáil Fo-ithreacha - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.8 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Mapáil Fo-ithreacha - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.9 Rogha Bealaigh GCOB 2006 agus a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.10 Rogha Bealaigh GCOB 2006 agus a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.11 Rogha Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.12 Rogha Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann - Bileog 2 as 2
Figure 3.4.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo - Bileog 1 as 2
Figure 3.4.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo - Bileog 2 as 2
Figure 3.5.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo - Dobharcheantair Draenála Bileog 1 as 2
Figure 3.5.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo - Dobharcheantair Draenála Bileog 2 as 2
Figure 3.5.3 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Báistiúil & Screamhuisce Bileog 1 as 2
Figure 3.5.4 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Báistiúil & Screamhuisce Bileog 2 as 2
Figure 3.5.5 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  -  Aibhneacha & Cósta Bileog 1 as 2
Figure 3.5.6 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  -  Aibhneacha & Cósta Bileog 2 as 2
Figure 3.6.1 Rogha Bealaigh GCOB 2006 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc  - Bileog 1 as 2
Figure 3.6.2 Rogha Bealaigh GCOB 2006 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc  - Bileog 2 as 2
Figure 3.7.1 Rogha Bealaigh GCOB 2006 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 1 as 4
Figure 3.7.2 Rogha Bealaigh GCOB 2006 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 1 as 4
Figure 3.7.3 Rogha Bealaigh GCOB 2006 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 3 as 4
Figure 3.7.4 Rogha Bealaigh GCOB 2006 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 4 as 4
Figure 3.8.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 1 as 2
Figure 3.8.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 2 as 2
Figure 3.9.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Sócmhainní Ábhartha -  Tionchair nach tionchair talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
Figure 3.9.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Sócmhainní Ábhartha -  Tionchair nach tionchair talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
Figure 3.9.3

Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 1 as 2

Figure 3.9.4 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 2 as 2
Figure 3.10.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta Measúnachta Aeir agus Aeráide i gceist leo - Bileog 1 as 2
Figure 3.10.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta Measúnachta Aeir agus Aeráide i gceist leo - Bileog 2 as 2
Figure 3.11.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta Torainn i gceist leo - Bileog 1 as 2
Figure 3.11.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta Torainn i gceist leo - Bileog 2 as 2
Figure 3.12.1 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta maidir leis an Duine i gceist leo - Bileog 1 as 2
Figure 3.12.2 Roghanna Bealaigh GCOB 2006 a bhfuil Srianta maidir leis an Duine i gceist leo - Bileog 2 as 2

 

 

 ** Aguisín 5.5

Figure 1.1 Leagan Amach Phlean an Rogha Bealaigh Chéin
Figure 3.2.1 An Rogha Bealaigh Chéin agus Srianta Éiceolaíochta - Gnáthóga -  Bileog 1 as 2
Figure 3.2.2 An Rogha Bealaigh Chéin agus Srianta Éiceolaíochta - Gnáthóga -  Bileog 2 as 2
Figure 3.2.3

An Rogha Bealaigh Chéin agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar an Ialtóg - Bileog 1 as 2

Figure 3.2.4 An Rogha Bealaigh Chéin agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar an Ialtóg - Bileog 2 as 2
Figure 3.2.5 An Rogha Bealaigh Chéin le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint - Speicis Eile - Bileog 1 as 2
Figure 3.2.6 An Rogha Bealaigh Chéin le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint - Speicis Eile - Bileog 2 as 2
Figure 3.2.7

An Rogha Bealaigh Chéin le Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib

Figure 3.3.1 An Rogha Bealaigh Chéin agus Ithreacha aus Geolaíocht Srianta ar Leithligh  - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.2 An Rogha Bealaigh Chéin agus Ithreacha agus Geolaíocht Srianta ar Leithligh  - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.3 An Rogha Bealaigh Chéin agus Geolaíocht Sholadach - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.4 An Rogha Bealaigh Chéin agus Geolaíocht Sholadach - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.5 An Rogha Bealaigh Chéin agus Mapáil Ithreacha - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.6 An Rogha Bealaigh Chéin agus Mapáil Ithreacha - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.7 An Rogha Bealaigh Chéin agus Mapáil Fo-Ithreacha - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.8 An Rogha Bealaigh Chéin agus Mapáil Fo-Ithreacha - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.9 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.10 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.11 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.12 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann - Bileog 2 as 2
Figure 3.4.1 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leis - Bileog 1 as 2
Figure 3.4.2

An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leis - Bileog 2 as 2

Figure 3.5.1 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo - Dobharcheantair Draenála Bileog 1 as 2
Figure 3.5.2 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo - Dobharcheantair Draenála Bileog 2 as 2
Figure 3.5.3 An Rogha Bealaigh Chéin agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Báistiúil & Screamhuisce Bileog 1 as 2
Figure 3.5.4 An Rogha Bealaigh Chéin agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  – Báistiúil & Screamhuisce Bileog 2 as 2
Figure 3.5.5 An Rogha Bealaigh Chéin agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Aibhneacha & Cósta  Bileog 1 as 2
Figure 3.5.6 An Rogha Bealaigh Chéin agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Aibhneacha & Cósta  Bileog 2 as 2
Figure 3.6.1 An Rogha Bealaigh Chéin agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc  - Bileog 1 as 2
Figure 3.6.2

An Rogha Bealaigh Chéin agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc  - Bileog 2 as 2

Figure 3.7.1 An Rogha Bealaigh Chéin le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 1 as 4
Figure 3.7.2 An Rogha Bealaigh Chéin le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 2 as 4
Figure 3.7.3 An Rogha Bealaigh Chéin le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 3 as 4
Figure 3.7.4 An Rogha Bealaigh Chéin le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 4 as 4
Figure 3.8.1 An Rogha Bealaigh Chéin agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 1 as 2
Figure 3.8.2 An Rogha Bealaigh Chéin agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 2 as 2
Figure 3.9.1 An Rogha Bealaigh Chéin agus Sócmhainní Ábhartha -  Tionchair nach tionchair talmhaíochta iad Bileog 1 as 2
Figure 3.9.2 An Rogha Bealaigh Chéin agus Sócmhainní Ábhartha -  Tionchair nach tionchair talmhaíochta iad Bileog 2 as 2
Figure 3.9.3 An Rogha Bealaigh Chéin agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 1 as 2
Figure 3.9.4 An Rogha Bealaigh Chéin agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 2 as 2
Figure 3.10.1

An Rogha Bealaigh Chéin agus Measúnú ar an Aer agus ar an Aeráid  - Bileog 1 as 2

Figure 3.10.2

An Rogha Bealaigh Chéin agus Measúnú ar an Aer agus ar an Aeráid  - Bileog 2 as 2

Figure 3.11.1 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Srianta Torainn i gceist leis - Bileog 1 as 2
Figure 3.11.2 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Srianta Torainn i gceist leis - Bileog 2 as 2
Figure 3.12.1 An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Srianta maidir leis an Duine i gceist leo - Bileog 1 as 2
Figure 3.12.2

An Rogha Bealaigh Chéin a bhfuil Srianta maidir leis an Duine i gceist leo - Bileog 2 as 2

 

 

Imleabhar 3D

Imleabhar 3D – An Clár Ábhar Clár
A.7.1 * Tuarascáil ar Roghanna Bealaigh Glas 2-Gorm 2 Malartú
A.7.2 Tuarascáil ar an Anailís Costais is Tairbhe
A.7.3

Tuarascáil ar an Iniúchadh Sábháilteachta Bóthair ag Céim F (Cuid 1)

A.7.4 **

Measúnú maidir le Roghnú Bealaigh i ndáil le Láithreáin Eorpacha

A.7.5 Láithreáin Oidhreachta Seandálaíochta agus Ailtireachta Taifeadta
A.8.1 Comhairliúchán Poiblí Uimh. 3
A.8.2 Tuarascáil ar an Iniúchadh Sábháilteachta Bóthair ag Céim F (Cuid 2)

 

 

 * Aguisín 7.1

Figure 1.1 Glas 2 – Gorm 2 Leagan Amach an Phlean Malartaithe
Figure 3.2.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Gnáthóga a mbaineann Srianta Éiceolaíochta leo - Bileog 1 as 2
Figure 3.2.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Gnáthóga a mbaineann Srianta Éiceolaíochta leo - Bileog 2 as 2
Figure 3.2.3 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Torthaí ar na Suirbhéireachtaí ar an Ialtóg - Bileog 1 as 2
Figure 3.2.4 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Torthaí ar na Suirbhéireachtaí ar an Ialtóg - Bileog 2 as 2
Figure 3.2.5 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint - Bileog 1 as 2
Figure 3.2.6 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint - Bileog 2 as 2
Figure 3.2.7 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe le Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib
Figure 3.3.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Srianta i ndáil le hIthreacha & Geolaíocht ar Leithligh - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Srianta i ndáil le hIthreacha & Geolaíocht ar Leithligh - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.3 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Geolaíocht Sholadach - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.4 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Geolaíocht Sholadach - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.5 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Mapáil Ithreacha - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.6 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Mapáil Ithreacha - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.7 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Mapáil Fo-Ithreacha - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.8 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Mapáil Fo-Ithreacha - Bileog 2 as 2
Figure 3.3.9 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann  - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.10

Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann  - Bileog 2 as 2

Figure 3.3.11 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann - Bileog 1 as 2
Figure 3.3.12 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann - Bileog 2 as 2
Figure 3.4.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe  a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leis - Bileog 1 as 2
Figure 3.4.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe  a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leis - Bileog 2 as 2
Figure 3.5.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe  a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leis - Dobharcheantair Draenála Bileog 1 as 2
Figure 3.5.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe  a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leis - Dobharcheantair Draenála Bileog 2 as 2
Figure 3.5.3 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Báistiúil & Screamhuisce Bileog 1 as 2
Figure 3.5.4 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Báistiúil & Screamhuisce Bileog 2 as 2
Figure 3.5.5

Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Fluvial & Coast Bileog 1 as 2

Figure 3.5.6 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Mapáil maidir le Baol Tuilte  - Fluvial & Coast Bileog 2 as 2
Figure 3.6.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Srianta a bhaineann leis an Tírdhreach agus Amharc - Bileog 1 as 2
Figure 3.6.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Srianta a bhaineann leis an Tírdhreach agus Amharc - Bileog 2 as 2
Figure 3.7.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 1 as 4
Figure 3.7.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 2 as 4
Figure 3.7.3 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 3 as 4
Figure 3.7.4 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir   - Bileog 4 as 4
Figure 3.8.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht  - Bileog 1 as 2
Figure 3.8.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta a bhaineann le Talmhaíocht  - Bileog 2 as 2
Figure 3.9.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta nach srianta iad a bhaineann le Talmhaíocht  - Bileog 1 as 2
Figure 3.9.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Sócmhainní Ábhartha -  Srianta nach srianta iad a bhaineann le Talmhaíocht  - Bileog 2 as 2
Figure 3.9.3 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 1 as 2
Figure 3.9.4 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Measúnú ar an Aer agus ar an Aeráid  - Bileog 2 as 2
Figure 3.10.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Measúnú ar an Aer agus ar an Aeráid  - Bileog 1 as 2
Figure 3.10.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe agus Measúnú ar an Aer agus ar an Aeráid  - Bileog 2 as 2
Figure 3.11.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe  a bhfuil Srianta Torainn i gceist leis - Bileog 1 as 2
Figure 3.11.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe  a bhfuil Srianta Torainn i gceist leis - Bileog 2 as 2
Figure 3.12.1 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe  a bhfuil Srianta maidir leis an Duine i gceist leis - Bileog 1 as 2
Figure 3.12.2 Glas 2 – Gorm 2 Rogha Malartaithe  a bhfuil Srianta maidir leis an Duine i gceist leis - Bileog 2 as 2

 

 

** Aguisín 7.4

7.1 Alt 6 Measúnú ar Anailís Scáilithe Meastóireachta Tionscadail Rogha Bealaigh Glas 2 (Uaireanta nuair a bhíonn Solas na Gréine ann) - Bileog 1 as 2 
7.2  Alt 6 Measúnú ar Anailís Scáilithe Meastóireachta Tionscadail Rogha Bealaigh Gorm 2 (Uaireanta nuair a bhíonn Solas na Gréine ann) - Bileog 2 as 2